22 416 17 96

Szkolenia certyfikacyjne

Serdecznie zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne Ostendi Management System, które pozwoli Ci na samodzielne korzystanie z naszych narzędzi. Nasze kwestionariusze wspierają organizacje w przeprowadzaniu procesów w obszarach takich jak:

 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena i rozwój talentów,
 • Nastrój i zaangażowanie zespołów,
 • Weryfikacja posiadanej wiedzy.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników:

 • Działów HR,
 • Managerów,
 • Coachów i Konsultanów,
 • Firm rekrutacyjnych,
 • Firm szkoleniowych.

W ramach 2 – dniowego* szkolenia certyfikacyjnego każdy z uczestników otrzymuje:

 • możliwość korzystania z trzech narzędzi: Ostendi Talent Hunter, Team Insight Survey, Ocena 180 / 270 / 360 stopni, a co za tym idzie prowadzenia samodzielnego badań i generowania raportów (indywidualnych i zbiorczych);
 • możliwość dokonywania zestawień z prowadzonych ocen / badań kompetencji;
 • możliwość podpięcia zindywidualizowanego kwestionariusza do pomiaru kompetencji;
 • bezpłatny, nieograniczony w czasie dostęp do platformy Ostendi Management System (bez żadnych abonamentów);
 • bezpłatny, nieograniczony dostęp do Strefy Wiedzy;
 • 10 godzin konsultacji do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od czasu odbycia szkolenia.

*Ze względu na charakter programu istnieje możliwość uczestniczenia w 1 dniu szkolenia.

Wszystkie pytania oraz zgłoszenia na szkolenia certyfikacyjne prosimy przesyłać na adres: kontakt@ostendi.pl

Szkolenie certyfikacyjne OMS